Despre carte

Scopul principal pentru care am scris acest e-book este de a familiariza proprietarii de website-uri (organizații sau persoane fizice) cu noţiunile de bază din domeniul analizei web. Toate detaliile prezentate vor avea ca suport informaţiile pe care Google Analytics le oferă. Abordarea va fi una de nivel mediu, pentru ca orice posesor de website să-şi poată realiza un mic audit al activităţii vizitatorilor pe site.

Am ales Google Analytics ca instrument de analiză deoarece este unul dintre cele mai avansate sisteme de monitorizare a traficului unui website, oferind informaţii diversificate şi foarte bine segmentate. În acelaşi timp, este un sistem gratuit, sigur şi discret, iar informaţiile înregistrate sunt private.

Cui se adresează acest e-book?

Oricărui posesor de site sau oricărei persoane care are acces la informaţiile referitoare la traficul unui site. Având în vedere faptul că limbajul şi termenii folosiţi vor fi simpli, înţelegerea noţiunilor prezentate nu ar trebui să fie o problemă pentru nimeni.

Informaţii de bază despre traficul unui site ar trebui să aibă toate departamente superioare dintr-o companie: conducere, marketing, vânzări.

Pe lângă departamentele companiei, informaţii despre trafic ar trebui să aibă şi cei implicaţi în dezvoltarea website-ului: web designerul, analistul etc.

Indiferent de dimensiunea site-ului sau scopului pentru care a fost creat, analiza vizitatorilor trebuie făcută periodic şi, pe cât posibil, luate măsuri pertinente în vederea îmbunătăţirii potenţialului de conversie.